Automagnetky


Automagnetky použijeme všude tam, kde je označení automobilů vhodné na přechodnou
dobu. 
Magnetku je nutné alespoň 1x týdně z automobilu sundat a očistit magnetický povrch,
abychom zabránili pronikání jemných nečistot a vlhkosti pod magnetku. Tyto nežáducí vlivy
mohou, spolu se zvýšenou teplotou povrchu karoserie, způsobit přitavení fólie k povrchu automobilu.
Minimální aplikační teplota: +10 °C